Stichting Klim-op

Welkom
Hartelijk welkom op de website van de “Stichting Klim-op”. Deze Stichting is opgericht in 2010 en heeft haar standplaats in  Vierhouten. De stichting is gestart naar aanleiding van een ondersteuning van de bouw van een kinderdagverblijf in het plaatsje Prejmer (Vlak bij Brasov) in Roemenië. U vindt meer informatie over dit project onder het kopje Project “Kinderen onder dak”.

 

Doelstelling

De “Stichting Klim-op” heeft als doelstelling het ondersteunen van kansarme en sociaal zwakke personen en groepen in onze mondiale samenleving Ze doet dit door projecten te steunen c.q. op te zetten en daar waar nodig financieel, materieel en mentaal te ondersteunen. De nodige middelen tracht ze te vergaren via sponsor-gelden, giften en het organiseren van activiteiten.

“100% uw hulp”

De “Stichting Klim-op” heeft als uitgangspunt, dat alle materiële, immateriële en financiële bijdragen van particulieren voor 100% beschikbaar komen voor de personen en groepen aangegeven in de projecten!
Alle kosten van administratie, personeel, vrijwilligers  en andere  ondersteunende kosten worden volledig gedragen door het bestuur zelf.
De bijdragen van particulieren gaan dus rechtstreeks  en  voor 100% naar het goede doel!