Financiën

Het beheer van vermogen en inkomsten.

De stichting “Klim-op” heeft een spaar- en lopende rekening. Alle giften komen op de lopende rekening. Indien er een netto positief resultaat is gaat een deel hiervan naar de spaarrekening.

Bestuursleden en vrijwilligers ontvangen geen vergoeding . Alleen directe onkosten zoals reiskosten worden voor een deel vergoed bij bezoek aan Roemenië. Alle extern verkregen giften worden in ieder geval voor 100% ingezet voor het project.

Werving van gelden gebeurt door:

–  Verspreiding van folders via prive-kanalen

–  Kerkelijke acties (2012 in Elburg en 2013 in ‘s-Gravendeel)

“100% uw hulp”

De “Stichting Klim-op” heeft als uitgangspunt, dat alle materiële, immateriële en financiële bijdragen van particulieren voor 100% beschikbaar komen voor de personen en groepen aangegeven in de projecten!
Alle kosten van administratie, personeel, vrijwilligers  en andere  ondersteunende kosten worden volledig gedragen door het bestuur zelf.
De bijdragen van particulieren gaan dus rechtstreeks  en  voor 100% naar het goede doel!

De “Stichting Klim-op” is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Deze stichting is daardoor officieel door de belastingdienst geregistreerd en zijn giften aftrekbaar voor de belasting.
Ook geldt voor deze instelling een vrijstelling van erf- en schenkbelasting.

Meer info over het ANBI-certificaat is te vinden op de website van de belastingdienst.