Organisatie


De “Stichting Klim-op” bestaat uit een bestuur en vrijwilligers.
Het bestuur beheert en initieert projecten op basis van de in de statuten vastgestelde criteria. Belangrijkste criterium voor de stichting is dat alle giften, schenkingen en donaties  ten goede komen aan de daarvoor bestemde projecten.

Welke projecten ondersteund of geïnitieerd worden hangt voor een groot deel af van de contacten van de bestuursleden en vrijwilligers en de zich aandienende hulpvraag. Criteria blijven de in de statuten geformuleerde doelstellingen.

Het ondersteunen van projecten van derden behoort in principe niet tot de activiteiten van de stichting. Echter in bijzondere situaties kan het bestuur met algemene stemmen zo’n ondersteuning goedkeuren.

 Activiteiten van de stichting “Klim-op”:

–  Werven  en beheren van gelden
–  Zoeken naar geschikte projecten
–  Bestaand project begeleiden en controleren o.a. door bezoek en intensief contact met de plaatselijke organisatie
–  Contacten onderhouden met andere NGO’s

De “Stichting Klim-op” is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Deze stichting is daardoor officieel door de belastingdienst geregistreerd en zijn giften aftrekbaar voor de belasting.
Ook geldt voor deze instelling een vrijstelling van erf- en schenkbelasting.

Meer info over het ANBI-certificaat is te vinden op de website van de belastingdienst.