Project “Kinderen onder dak”

uizicht

Uitzicht van het opvangcentrum op de monumentale Citadel van Prejmer.

In 2010 zijn we gestart met een project in Roemenië of liever gezegd het project in Roemenië is de aanleiding om deze stichting op te zetten. Onze ambitie gaat op den duur mogelijk uit naar meerdere projecten.
Onze start is dus een project in Roemenië ten behoeve van een kinderdagverblijf in het plaatsje Prejmer.

In deze tijd van economische teruggang is het voor  de meeste Roemenen dubbel zo moeilijk om het hoofd boven water te houden. Door de crisis dreigen de allerzwaksten de dupe te worden.  De overheid is genoodzaakt allerlei subsidiepotten dicht te draaien. Gevolg hiervan is o.a. dat in veel steden en dorpen de dagopvang voor laagsociale kinderen wordt gesloten.
Eén daarvan is het  “Centrul Social de Zi pentru Copii“  in Prejmer. Dit is het dagopvangcentrum in het dorpje Prejmer vlak bij de plaats Brasov, midden in Roemenië. De huidige eigenaar van dit opvangcentrum gaat echter het pand voor andere activiteiten gebruiken, zodat de dagopvang er uit moet. De gemeente Prejmer heeft geen geld voor een ander onderkomen. Zonder externe financiering zal dus dit centrum spoedig sluiten!
En dit mag niet gebeuren!

“Kinderen onder dak”, een film gemaakt door Anneke de Lind van Wijngaarden en Annelies Kruk.

Roemenië is een arm land, maar wel een land in opkomst.
De Roemenen kennen we uit de verhalen die over de Roemenen worden geschreven in de kranten.

Huizen langs de hoofdstraat van Prejmer

Huizen langs de hoofdstraat van Prejmer

Niet altijd zijn onze ervaringen even positief. De ervaringen die opgedaan zijn met een verblijf in Roemenië zijn vele malen positiever.
De bevolking van Roemenië probeert zich met hard werken uit een diep dal omhoog te werken na vele jaren van Russische onderdrukking. In 1989 is het communistische regime verdreven en de Roemenen proberen hun eigen maatschappij op te bouwen. De bevolking is vriendelijk, zeer gelovig en gastvrij.
Roemenië is een prachtig land en de Roemenen kunnen wel een steuntje gebruiken.
Het dorpje Prejmer op ongeveer 18 km afstand van de grootste stad in midden Roemenië  Brasov, is een zeer armoedig plattelands dorpje waar de mensen in bittere armoede proberen het hoofd boven water te houden. Voor moeilijke kinderen uit zeer arme gezinnen is een dagopvang gerealiseerd. Door de Europese crisis en de afnemende financiële mogelijkheden van de gemeente Prejmer dreigt deze opvang te stoppen.
De “Stichting Klim-op” en de gemeente Prejmer hebben het initiatief genomen om samen naar een nieuw onderkomen te zoeken in Prejmer. De gemeente Prejmer heeft hier veel energie in  gestoken, echter een concreet resultaat heeft dit niet opgeleverd.

In 2012 is, door het uitblijven van een definief geschikt onderkomen, besloten de hulp breder aan te bieden in Prejmer. In dat jaar is een overeenkomst gesloten met de NGO “Euro Rural” in Prejmer om continuering van de dagopvang te garanderen.  De burgemeester van Prejmer is voorzitter van deze NGO.

Jaarlijks wordt vanaf  september 2012 het salaris van één leerkracht door “Klim-op” gefinancierd. Hierdoor zijn ongeveer 30 kinderen ieder jaar verzekerd van dagopvang. In 2012 is verder extra geld overgemaakt om de grootste armoede in Prejmer te lenigen. Van dat geld zijn kleren, voedsel en andere primaire levensbehoeften aangeschaft.